khwab mein Ziyafat khilana

sakhi hone aur kamrani ki dalil hai.
Exit mobile version