khwab mein Uzair Alaih Alslam dekhna

Khwab main hazrat uzail alayehi alsalam ka deedar karna apne ilm o hikmat ke zariye riyasat pane par dalaalat karta hai.