khwab mein Topi ka dekhna

hukumat ya sardari ki dalil hai.