khwab mein Talwaar ka buland hona

sahibe khwab ke nafe ki  raah band hone ki dalil.