khwab mein Tabbasum hona

ranz va gam ki nishani hai.