khwab mein shubda baaz dekhna

Khwab main us ko dekhna lahu o luaab aur sathaza wale aur jhoot bolne wale aadmi ko dekhne ki daleel hai, shubda baaz badkar aurat ya khadim par bhi dalaalat karta hai.