khwab mein Shorba khana

beemar ko sehat ki dalil hai.