khwab mein Sher Ka Beshah

Khwab main sher dekhna wahshat aur ghabrahat par dalaalat karta hai. aur fasiq aur fasiqeen ke gasht karne par bhi dalaalat hoti hai.