khwab mein Sheetarj dekhna

Sheetarj (ek poda hai)

sheetarj ek dawa hai jis ka khwab main khana baas zarar aur nuqsan nahin hai.