khwab mein Sheesha Saaz dekhna

Khwab main us ki ruiyyat saaf zindagi guzarne aur jahilo ke saath madarat karne par dalaalat karti hai. aur un se israar o mauz sadir hone par bhi dalaalat karte hai.