khwab mein Shauhar ka libas aurat ko pahnna

aurar ke li-e saleh aur nek hone ki dalil hai mard ke li-e bad hai.
Exit mobile version