khwab mein Shaitan ko b shakal jan dekhna

deen raat aurato ki sohabat mai rahne aur karobaar se gaflar karne ki dalil hai.