khwab mein Sawari (badshah Ke Oont Ki Sawari) Dekhna

Rababdarulmulk (badshah ke oont ki sawari)

us ka khwab main dekhna safaron, samandari aur khushki sargarmiyon aur beemariyon se shafa par dalaalat hai.