khwab mein Saeter (ghaas Ki Ek Qism) Dekhna


Saeter (ghaas ki ek qism)

saeter ek qism ka ghaas hai jis ko maashukon ki zulf se tashbiya dete hain hazrat ibn seereen rahmatullah alayeh ne farmaya hai ki khwab main saeter gham o andwa hai aur us ka khaana jhagdha hai aur baaz kahte hain ki us ka khaana nuqsaane maal hai aur khwab main saeter ka dekhna achha nahin hai
Exit mobile version