khwab mein Rupiya banana

daulat ki tamanna mai umar uthaye. rupiya kharch ho.