khwab mein Roti dekhna

tijaarat mai fayada hone ki nishani hai.