khwab mein Rasta sidha dekhna

deen va islaam par rahne ki dalil hai.