khwab mein Rassi dakhna

deen ki raah hath aaye dusro ko bhi hak ki rah dikhaye .