khwab mein paid ki chaal khana

garibi ki dalil hai.