khwab mein Maktab khana dekhna


haakim ki khidmat hasil hone ki dalil.