khwab mein Lughat Jan’ny Wala dekhna

Us ki dalaalat lughabat karne wale par hoti hai khwab main lughwi banna baidaari main tar juman banne raaston se waqif hone mahir nisab hone ki alaamat hai aur kabhi us ki dalaalat tareekhi wa aqaat maalum karne ki koshish karne par bhi hoti hai.
Exit mobile version