khwab mein Lohe ki anguthi dekhna

rutba buland hone ki dalil.