khwab mein Libas surkh pehnna

jindagi mai nek kaam hone ya shahadat ki dalil.