khwab mein Libas siyah pehnna

kasrat ma aasiyat mai girftar hone ya farjand uthane ki dalil ya maal jaya hone par bhi tabeer hai.