khwab mein Latarna


Khwab main ye mushkil kaam main daakhil hota hai jis se nikalna mushkil ho jaye kabhi ye maut par bhi dalaalat karta hai.