khwab mein Lakri Tarashne Wala dekhna

Us ki dalaalat munafiqon se maamlat karne un se dhoka se maal haasil karne wale shakhs par hoti hai.