khwab mein Lakkar Hara Dekhna


Khwab main lakad hare ko dekhna meeras taqseem karne wale ko dekhna hai kyon ki lakad hara bhi darakhton ki faut shuda shakhon main tasarruf karta hai kabhi us se fawaid wa munafaa ki taraf bhi ishara hota hai khususan sardiyon ke mausam main laga hai naqal kalam bojh aur gunah bhi us se muraad hote hain khwab main lakad hara chughal khoron ke sardar aur bahut bade batuni hone par dalaalat karta hai.