khwab mein khurma khana

haaji hone ki dalil hai aur jo dua kare kabul hai.