khwab mein Khajoor Ka Darakht Ki Chaal dekhna

1. khwab main usko dekhna baidaari main kapdon ka joda milne ki daleel hai.


2. aur kabhi us ki dalaalat shaqeel maal par hoti hai.