khwab mein Khada Hona Ek Pair Par

Khwab main apne aap ko ek pair par khada dekhna kabhi chor hone aur kabhi raazon ko chhupane wala hone par dalaalat karta hai.