khwab mein kashti se khushki par utarna

dushman par fatah paaye. aur kasir maal pane ki dali.