khwab mein Kanpatti Ky Baal Urna

Khwab ki us ki kanpati ke baal udh gaye toh daleel hai us ka sarbara us ka kuch sarmaya le jayega ya jalne ki soorat main nuqsaan hoga ya badshah ke haathon us ko nuqsaan pahunchega aur maqrooz ke liye ye khwab adaayegi deen ki alaamat hai.