khwab mein Kamli ka dekhna

deen va duniya ki daulat mile sahibe baatin hone ki dalil.