khwab mein Johari dekhna

1. Khwab me johari ko dekhna haj karne wale ibaadat guzaar shakhas par dalaalat karta hai.

2. kabhi iski dalaalat gulaam aur baa nadiyo ki kharid-o-farid khat me dalaali karne wale par bhi hoti hai.

3. Kabhi is ki tabeer esa aamal hota hai jo mushkil mu-aamlat me logo ki rehnumai kare.

4. Kabhi iski dalaalat deen daar saahab ilm par hoti hai aur kabhi iski dalaalat maldaar aur bahut saare gulaamo ke malik shakhas par bhi hoti hai.
Exit mobile version