khwab mein Jinnat ke sath apko dekhna

khi faraib mai fasne ki aur nuksan ki dalil hai.