khwab mein Jild Saaz dekhna

Jild saaz ki tabeer murdo ko gusl dene wala aur un ke e-wab chhupane wala hai ya darji hai ‘ ya isko dekhna raazo ko makhafi rakhane wala aur muzat ki hifaazat karne par daleel hai.
Exit mobile version