khwab mein Jawarish Gawarish Hona

Hazarat ibne seerin rehmatullah aleh ne farmaya ke khwab me shere jawarish manfi-at aur kher aur shaadi par daleel hai aur agar talkh aur be mazah hai to gam aur ranj-o-fasaad par daleel hai aur khushboo daar jawarish madah aur sana-a par daleel hai aur badboo daar jawarish ki taadil uske khilaaf hai.


Hazarat ibrahim kirmani rehmatullah aleh ne farmaya ke shere jawarish ka gam ki daleel hai aur khushboo daar jawarish ka khana madah aur sana-a par daleel hai.