khwab mein jau ki sharab dekhna


1. Jua ki sharab ki tabeer kisi bakhel aadami se mashaqat ke sath milne waala rizk ya mehboob ke sath milne ya khushi ke izhaar ke sath rizk hai.

2. Jua aur har kism ki zard-rang ki sharaab peene waale ke lie bimaari ki daleel hai – jabki basa aukaat khadim ki taraf se hasil hone wale rizk par bhi dalaatat karti hai.
Exit mobile version