khwab mein Janwar Takleef Deh dekhna

Is ki dalaalat zaaniya aurat par hoti hai.