khwab mein Jaib Katra

Is ko khwab me dekhne ki tabeer mikaar aalim hai- agar jaib katre ko kisi aadmi ne khwab me dekha to alaamat hai ke wah kisi aalim ki se ilm ki baat dhoke se sunega- jaib karte ko khwab me dekhne ki tabeer esa aadmi hai jo ilm-o-adab ke fanun sikhata hai.
Exit mobile version