khwab mein Hiran dekhna

dukhtar ke paida hone ki ya hasin kaniz hath ane ki dalil.