Khwab mein Haiz se paak ho kar ghusal karna

agar beemari hai sehat ki dalil hai aur magfirat ki dalil hai.