khwab mein Ghoray Ki Kimat Rang Hona

Khwab main kimiyat rang ka ghoda dekhna izzat aur bulandi ki daleel hai baaz ne kaha hai ki ye daulat mand aurat ki alaamat hai.