khwab mein Gharoor O Takabur

Khwab main us ki taabeer haqeer hona aur mansab se nazool hai us ki ye taabeer us aadmi ke huq main hai jo taraqqi aur logon main wajahat ka khwahan hai.