khwab mein Ghar zameen par dekhna

farjand paida hone ya ladki paida hone ya aur koi nek kaam hone ki dalil.