khwab mein Ghar sone ka dekhna

gar mai aag lagne ki alaamat.