khwab mein Farishto ke sath apne ko udta dekhna

duniya ki hairani va paraishani se nazat, shahadat ke darje ki dalil.
Exit mobile version