khwab mein Eid Gaah dekhna


1. khwab main eid gaah dekhna farton aur masarraton ki daleel hai neez zawale gham o fikra, aasooda haali, shifae mareez aur qaidi ke liye jail se rihai ki bhi daleel hai.

2. eid gaah ki tajdeed fasiq ki tauba, kafir ke islaam laane, baarish ke nazool, dushmanon par fatahyabi eefaye ahad aur ghair shaadi shuda ki shaadi ki daleel hai.

3. basawaqaat eid gaah dekhna kadad bazaari, muh, oont, gaaye aur bakriyon main kisi aafat ke aane par dalaalat karta hai.
Exit mobile version