khwab mein doodh ki malai dekhna


1. maali ki taabeer ayesa aadmi hai jo logon ko aurton aur unki muhabbat ki taraf bulata hai.

2. khwab main maali ko dekhna ayese aadmi par dalaalat karta hai jo madaris rabataat masajid aur kanais waghaira ke amoor ko sar anjaam deta hai.

3. usi tarah uski ruiyyat arzaaq saroor fawaaid kaseera par bhi dalaalat karti hai.
Exit mobile version