khwab mein chashma dekhna

khero barkat aur nemat ki dalil hai.